Často kladené dotazy

Kdo bude pečovat o mého blízkého?

Vždy jím bude kvalifikovaný pracovník*ice, který*á je součástí týmu naší organizace.
Všichni pracovníci*ice mají absolvovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách podle 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách a praxi v oboru.

Jak bude pracovník*ice u nás fungovat?

Pracovník*nice se na několik dní stane součástí rodinného prostředí, ve kterém se staráte o osobu blízkou. Po celou dobu pobytu bude svědomitě plnit plán podpory, který bude předem prokonzultován s rodinou a samotným klientem, se kterým bude pracovník*ice před příchodem do rodiny seznámen a se vší pečlivostí se postará o Vašeho blízkého.

Jak bude pracovník*ice u nás přespávat?

Vždy je nutné, aby prostředí, ve kterém bude pobyt probíhat, splňoval podmínky vhodné pro přespání pracovníka*ice. Podmínky se řídí stanovami Zákoníku práce: § 236 odst. 1. Pracovník*ice také bude využívat po dobu pobytu prostory a zařízení domácnosti pro vlastní potřeby. Pracovník*ice bude používat koupelnu, toaletu, kuchyň, ledničku, varnou konvici a vše, co bude potřebovat k uspokojení běžných každodenních potřeb.

Jak se bude u nás pracovník*ice stravovat?

Každý pracovník*ice má své stravovací návyky, a proto bude vždy domluveno během sociálního šetření, jakým způsobem se vybraný pracovník*ice bude stravovat.
Povinné přestávky na jídlo se řídí zákonem: Zákoník práce: § 236 odst. 1. Rodina se může na stravování pracovníka*ice podílet. Pracovník*ice je schopen si jídlo zajistit sám na celou dobu pobytu.

Uvaří váš pracovník*ice mému blízkému?

Ano, pokud to bude předem domluveno.
 

Kdo má odpovědnost za případné škody?

Všichni pracovníci*ice jsou povinně pojištění proti způsobení škody na cizím majetku i zdraví.
Odpovídající druh pojištění musí mít před začátkem pobytu zajištěn i klient*ka.

Co když pracovník*ice ztratí klíče?

Pokud dojde na tuto situaci, organizace přebírá odpovědnost za její řešení, zajistí výměnu zámků a uhradí náklady s tím spojené.
Pokud se prokáže spoluvina na straně klienta*ky, bude požadována finanční spoluúčast.

Co když nás někdo po skončení pobytu vykrade?

Aplikuje se klasický postup řešení, který se používá při krádežích a jiných trestních činnostech v koordinaci s Policií České republiky.

Náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta

Všichni pracovníci jsou odborně vyškolení v poskytování první pomoci a mají absolvovaný kurz. Bez zaváhání vědí, jak postupovat a jak zajistit pomoc lékaře.
Povinně informují odpovědného pracovníka, který o situaci informuje rodinu.

Jak komunikujete s člověkem, který se špatně vyjadřuje?

Vždy záleží na konkrétním případu. Zjistíme klientovy možnosti a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit nalézt nejoptimálnější způsob komunikace, který bude pro poskytování služby fungovat.

Co když asistent/ka, pečovatel/ka nebo někdo z rodiny těsně před začátkem pobytu onemocní?

Ke zrušení pobytu může dojít pouze v případě, že všichni členové týmu budou práce neschopní.
Pokud vážně onemocní někdo z rodiny, bude požadována 50% náhrada nákladů spojených s přípravami na službu.

Nedozvěděli jste se co jste potřebovali? Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo nám napište email.

Dejte nám vědět, rádi Vás kontaktujeme!