Jak naše služba funguje?

Několikadenní souvislá péče s přespáním pracovníka nebo pracovnice

Na několik dní v kuse zastoupíme samotné pečující
a postaráme se v době jejich nepřítomnosti o blízkou osobu.

V tuto chvíli je možné si pobyt pracovníka nebo pracovnice objednat až od května 2024

1

Společné setkání

ico-spolu3

Domluvíme osobní setkání a navštívíme Vás v místě, kde se staráte o osobu blízkou. Všichni účastníci, včetně osoby vyžadující péči, musí být na setkání přítomni.

2

Vytvoříme plán péče

ico-plan4

Provedeme s Vámi šetření, na jehož základě bude sestaven podrobný plán podpory.

3

Setkání s pracovníkem

ico-deal3

Další krok zahrnuje seznámení vybraného pracovníka s rodinou a prostředím, ve kterém bude pobyt probíhat, a také s nastaveným plánem podpory.

4

Zahájení péče

ico-bed-care3

Po seznámení s plánem podpory a smluvními podmínkami, a především po vzájemné shodě, může být smlouva podepsána a respitní služba zahájena.

Pro koho je naše služba vhodná?

Pro ty, kteří se starají v domácím prostředí o člena rodiny nebo osobu blízkou starší 18 let, která nepotřebuje každodenní zdravotní péči.

Podporujeme, pomáháme, ale nejsme poskytovateli zdravotních služeb.
Vždy bude záležet na posouzení konkrétní situace. Neváhejte nás kontaktovat, i když si nejste jisti, zda se pro Vás naše služby hodí.

Domácí zvířata nejsou překážkou.

Co poskytujeme?

 

Úkony vykonávané pracovníkem respitní služby:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně.
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Podpora volnočasových aktivit.
  • Doprovody dle potřeby (lékař, úřad, nákup, kultura, příroda).
  • Celodenní dohled a společnost.

Vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině. Ctíme důstojnost a svobodné rozhodování.

Rozdíl mezi asistencí a pečovatelstvím:
Při asistenci se klient aktivně podílí na všech činnostech s pracovníkem. 
Citlivě rozlišujeme tyto dvě formy služeb, a zároveň je umíme vhodně kombinovat.

Dejte nám vědět, rádi Vás kontaktujeme!