JUDr. Iva Marešová pomáhá studentům i učitelům pražského gymnázia

Naše milá kolegyně JUDr. Iva Marešová vede již osmnáct let právní poradenství pro studenty i zaměstnance pražského Gymnázia Budějovická. Jednou týdně poskytuje studentům, profesorům, i všem zaměstnancům školy svou odbornost a zkušenosti, konzultuje s nimi právní záležitosti, odpovídá na dotazy a debatuje o všem, co je ohledně práva zajímá.

Zdolat dvoje schody, vedoucí na místo setkávání, není pro samotnou paní Marešovou možné. Proto jí vždy pomáhají nejen ochotný pan školník, ale také studenti zapojení jako dobrovolníci do programu Cena vévody z Edinburghu.

IMG-20240104-WA0015

Díky těmto konzultacím se studenti, učitelé i další účastníci dozvědí mnoho užitečného nejen z právní teorie a praxe, ale i ze života lidí, kteří ke svému životu z důvodu zdravotního postižení nezbytně potřebují pomoc a podporu poskytovanou formou osobní asistence. Poznají, že jsou to lidé jako všichni ostatní, a že jejich omezení jim nemusí bránit ani v plné integraci do společnosti, ani v dosahování velkých cílů ve studiu, v práci i v životě.

O smyslu těchto setkávání svědčí nejlépe to, že mnozí studenti účastnící se https://dofe.cz/ i po skončení studia zůstávají dobrovolníky a ve volném čase dál pomáhají potřebným.

Poděkování za tento úžasný projekt patří nejen paní Ivě, panu školníkovi a asistujícím studentům, ale i paní ředitelce Gymnázia PaeDr. Bc. Zdeňce Bednářové, která jej umožňuje a své studenty v účasti v programu Dofe podporuje a motivuje, a také dalším pedagogům a zaměstnancům školy. Je to týmová práce. 🙂

IMG-20240104-WA0016(1)

P. S.

Aby mohla paní Iva nadále v práci (nejen) se studenty pokračovat, potřebuje dobrovolníky, kteří by jí pomohli při samostatném pohybu. Chcete-li pomoci dobré věci a asistovat paní Marešové při šíření sociálně-právní osvěty, ale i při zvýšení kvality jejího života, kontaktujte nás.