Odlehčovací služby

Obsah stránek se připravuje…

Jak naše služba funguje?

1

Společné setkání

ico-spolu3

Domluvíme osobní setkání a navštívíme Vás v místě, kde se staráte o osobu blízkou. Všichni účastníci, včetně osoby vyžadující péči, musí být na setkání přítomni.

2

Vytvoříme plán péče

ico-plan4

Provedeme s Vámi šetření, na jehož základě bude sestaven podrobný plán podpory.

3

Setkání s pracovníkem

ico-deal3

Další krok zahrnuje seznámení vybraného pracovníka s rodinou a prostředím, ve kterém bude pobyt probíhat, a také s nastaveným plánem podpory.

4

Zahájení péče

ico-bed-care3

Po seznámení s plánem podpory a smluvními podmínkami, a především po vzájemné shodě, může být smlouva podepsána a respitní služba zahájena.

služba je externí

Pro koho je naše služba vhodná?

Pro ty, kteří se starají v domácím prostředí o člena rodiny nebo osobu blízkou starší 18 let, která nepotřebuje každodenní zdravotní péči.

Podporujeme, pomáháme, ale nejsme poskytovateli zdravotních služeb.
Vždy bude záležet na posouzení konkrétní situace. Neváhejte nás kontaktovat, i když si nejste jisti, zda se pro Vás naše služby hodí.

Domácí zvířata nejsou překážkou.

Co poskytujeme?

Úkony vykonávané pracovníkem respitní služby:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně.
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Podpora volnočasových aktivit.
  • Doprovody dle potřeby (lékař, úřad, nákup, kultura, příroda).
  • Celodenní dohled a společnost.

Vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině. Ctíme důstojnost a svobodné rozhodování.


Cena služby je 135,- za hodinu, vč. noci.

Upozorňujeme, že služby „několikadenních pobytů“ nezahrnují základní činnosti stanovené zákonem § č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Máte zájem o objednání této služby? Vyplňte následující dotazník a my se vám ozveme zpět!

Máte jiný dotaz? Dejte nám vědět, rádi Vás kontaktujeme!