Druhý pilotní pobyt – manželé Anna a Jiří

Anna a Jiří spolu, i přes větší věkový rozdíl, žijí krásných 52 let, pan Jiří nedávno oslavil 85. narozeniny. Do jejich života však zasáhla nešťastná událost.

MÍSTO ODPOČINKU NEHODA

V letošním roce na chatě, kterou manželé společně postavili, pan Jiří upadl a zranil se natolik vážně, že musel být převezen do nemocnice v nedalekém městě. Po krátké hospitalizaci mu bylo doporučeno setrvat v místním zařízení následné péče. Zde se měl zotavit ze svého zranění a vrátit se do života s nejvyšší možnou mírou samostatnosti. Paní Anna měla již zaplacený léčebný pobyt v lázních a zajištění péče o manžela bylo podmínkou pro jeho absolvování. Proto manželé s pobytem v zařízení souhlasili.

HOŘKÁ ZKUŠENOST

Pobyt v daném zařízení se však pro pana Jiřího změnil ve velmi nepříjemný zážitek. Od začátku s ním bylo zacházeno jako s nesoběstačným pacientem a personál se nijak nezajímal o jeho individuální schopnosti a potřeby. Rehabilitační procedury byly nedostatečné a nevedly ke zlepšení. Do té doby relativně zdravý a aktivní pan Jiří prožil ponižující zkušenost a zařízení opustil v psychicky i fyzicky horší kondici.

A CO DÁL?

Díky obětavému přístupu paní Anny, která si manžela převzala do domácí péče a zajistila terénní zdravotní a pečovatelskou službu, se stav pana Jiřího zlepšil a začal se mu navracet jeho přirozený optimismus.

Paní Anna je ve svém životě stále velmi aktivní a moc ráda jezdí na různé výlety a milovanou chatu, což se v každodenní péči o manžela dá jen těžko realizovat. Chtěla by si občas vyjet mimo domov a zároveň vědět, že je o manžela doma postaráno. Proto se rozhodla naši službu vyzkoušet.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Naše první nezávazná návštěva u Jiřího a Anny prolomila ledy z nejistého očekávání. Probrali jsme rytmus chodu domácnosti, seznámili se s jejich zvyklostmi a stanovili si konkrétní termín pobytu, na který se, jak shodně uvedli, po našem odchodu těšili.

JAK TO DOPADLO?

Pobyt proběhl úspěšně, jak z pohledu paní Anny, tak i pana Jiřího. Toho potěšilo, že služba přirozeně pokračovala v činnosti, kterou vykonává manželka, a že bylo vyhověno všem jeho obvyklým návykům a rituálům. ,,Ano, od vstávání, přes snídani, která byla připravena jako ji připravuje manželka, oběd byl v půl dvanácté, jak jsem zvyklý, bez jakýchkoliv připomínek. Stačí to?“ usmíval se pan Jiří, když jsme pobyt společně zpětně hodnotili. Uvedl, že projektu z počátku příliš nevěřil, ale již během první návštěvy svůj názor změnil a samotná služba proběhla k jeho plné spokojenosti. Podle jeho slov jej potěšilo i to, že si „Anička“ mohla pořádně odpočinout. A hlavně: pan Jiří mohl i přes nepřítomnost manželky zůstat doma!

CO NAŠE SLUŽBA PŘINESLA?

Paní Anna uvedla, že jsme na ni zapůsobili dobře již při prvním setkání. „Když jsem vás viděla, jak jste sem přijeli (myšleno na první poznávací návštěvu) tak jsem z toho už vůbec neměla strach,“ vyjádřila se při zpětném hodnocení. „Službu jsem využila a jsem ráda, protože jsem byla na chaloupce, kde jsem si v klidu udělala svojí práci, odpočinula si hlavně a neměla žádnou starost… Říkala jsem si, že to tam spolu výborně zvládají, nikdo nevolá, nikdo nepotřebuje nějaké rady ode mě, takže to bylo perfektní.“

DOPORUČENÍ

Manželé byli se službou spokojeni natolik, že v případě potřeby službu rádi znovu využijí a také ji budou doporučovat dalším lidem v podobné situaci. Jediné, co údajně chybělo, byla pusa, kterou „Anička“ dává Jiřímu před spaním 😊

A nás velmi těší, jak se pobyt vydařil, a že má naše služba smysl.

 

Pokud byste chtěli i Vy naši službu vyzkoušet, neváhejte a kontaktujte nás.